ಹೈಪರ್‌ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 

ಮಧುಮೇಹದ ವಿಶೇಷ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು?

  • ಈ ಮಧುಮೇಹದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಹುಣ್ಣು / ಬೆರಳುಗಳ ನಷ್ಟದಿಂದ ವಿಕೃತಗೊಂಡ ಕಾಲಿಗಾಗಿ, ಕೆಲಾಸಿಟಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು / ತಡೆಯೆಲು ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಈ ವರ್ಗಾವು ವಿರೂಪಗೊಂಡ /ವಿಕೃತವಾದ ಕಾಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗುವ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

 
 
 
Sweet Clinic

 

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings: 8AM - 1PM & 3.30PM - 7.30PM.
2/4th Fridays and Sundays* Holiday
Consultations with prior Appointments
Appointments: +91-9481353667

Next Sunday SPECIAL OPD 8AM-12PM 23-Sep