ಸ್ಥೂಲಕಾಯ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 

ಸ್ಥೂಲಕಾಯ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ

  • ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಬಿ.ಎಮ್.ಐ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ


Weight Compare

ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Sweet Clinic

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings: 8AM - 1PM & 3.30PM - 7.30PM.
2/4th Fridays and Sundays* Holiday
Consultations with prior Appointments
Appointments: +91-9481353667

Next Sunday SPECIAL OPD 8AM-12PM 03-Nov