ಮಾಹಿತಿ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 
 
 
 

ಪೀಠಿಕೆ

ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಂದಲೂ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಯು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನರಳುವಂತಾಗಬಹುದು. ಅರಿವೇ ಗುರು. ಈ ಜಾಲತಾಣ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮನ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವತ್ತ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

 

ನೀವು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಓದಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿವ ಮೆನುವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನೀವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಓದಲು "+" ಮತ್ತು "-" ಬಟನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಠ್ಯದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹಿರಿದು ಅಥವಾ ಕಿರಿದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

 

ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

 
 
 
Sweet Clinic

 

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings:
Sunday Holiday
Consultations with prior Appointments
Appointments: +91-9481353667