ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 

ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಫಳ್ನೀರ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು

Arogya Polyclinic

ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಉಡುಪಿ

ಆದರ್ಶ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಪ್ರಿಯದರ್ಷಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಯ್ಯನೂರು

Priyadarshini Hospital, Payyanur

 
 
 
Sweet Clinic

 

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings:
Sunday Holiday
Consultations with prior Appointments
Call: +91-824-4267077
Appointments: +91-9481353667
Mobile: +91-7760053669