ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು

 ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸಿನ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾದರೂ ಈ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು! ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಪುಟಾಣಿ ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೇಲ್ತರಗತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ತಿಯೇನೋ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ದೈತ್ಯರು.
 ಆದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಸೋಜಿಗ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?

ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ದಾದಿಯರು ಈ ಕೆಲ ಪಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

 

ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು

ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆಯಾದ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಮೂನೆ ಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಎತ್ತರವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

ಮೊದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗದಿರಬಹುದು

 ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾರ್ಟ್ಗ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಎಣಿಕೆ ಮಗುವು ಕುಬ್ಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಕಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೇನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಗುವಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ , ಅನುವಂಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಎತ್ತರ ಇತ್ಯ್ಯದಿ.. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವರು.

 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾರ್ಟ ತೋರಿಸುವಿರೇ?

ಅವಶ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ.

 

ಹುಡುಗಿಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾರ್ಟ:

growth-chart-girl

1. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ , X ಅಕ್ಷದತ್ತ ನೋಡಿ
2. ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ/ತೂಕಕ್ಕಾಗಿ Y ಅಕ್ಷದತ್ತ ನೋಡಿ 
3. ಎತ್ತರ/ತೂಕದ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ.

"ನೀಲಿ " ಬಣ್ಣದ ಪ್ರದೇಶವು ಮಗುವು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಗಿಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕೃಶವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಗಮನ ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

 

 

ಹುಡುಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾರ್ಟ:

growth-chart-girl

1. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ , X ಅಕ್ಷದತ್ತ ನೋಡಿ
2. ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ/ತೂಕಕ್ಕಾಗಿ Y ಅಕ್ಷದತ್ತ ನೋಡಿ 
3. ಎತ್ತರ/ತೂಕದ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ.

"ಕಿತ್ತಳೆ" ಬಣ್ಣದ ಪ್ರದೇಶವು ಮಗುವು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಗಿಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕೃಶವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಗಮನ ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

 

 

ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಬಹುದು?

ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಂಕಿತ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

  • ಕೈಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮೂಳೆಗಳ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:
  • • ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಾಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು.
  • • ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು.
  • • ಹಾರ್ನೋನ್-ಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ.
  • • ಆನುವಂಶಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ತೆರನಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ.
  •  
  •  
  • ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು
  • ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಮರು ಮಾಪನ.

 

ಕುಬ್ಜತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು?

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕಾರಣವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದೆ. ಕುಬ್ಜತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿರಿ..

 

ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

 
 
 
Sweet Clinic

 

ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ರಾವ್
ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್
2ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕಾವೆರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
ಯುನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ
ಫಳ್ನೀರ್ ರಸ್ತೆ
ಮಂಗಳೂರು
ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಮಯ:
8AM - 1PM & 3.30PM - 7.30PM.
2/4ನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ* ರಜೆ
ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕ
ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ : +91-9481353667

ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಶ ಓಪಿಡಿ 8AM-12PM 9-Feb