Hyperthyroidism Basics
 
 
 
Contact: ഈ ഈ മെയിൽ അഡ്രസ് സ്പാം ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതു കാണുന്നതിനായി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തിരിയ്ക്കണം | ഭാഷ:
 

 

നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം

 

• [myth] If I have hypothyroidism I cannot conceive ever..

This is a common misconception. If you neglect and don’t treat hypothyroidism, only then you have a chance of miscarriage or giving birth to a mentally retarded (cretin) baby. It may be advisable to check with your endocrinologist.