Home
 
 
 
Contact: ഈ ഈ മെയിൽ അഡ്രസ് സ്പാം ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതു കാണുന്നതിനായി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തിരിയ്ക്കണം | ഭാഷ:
 

 

നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം

 

• [myth] I stopped thyroxine tablets yesterday. Today I checked my TSH. It’s Normal. So can I stop treatment?

No. Thyroid hormones have half-life of several days in the body. The test does not reflect your true thyroid status. Leave the decision of changing and stopping therapy to a qualified doctor.

അന്തഃസ്രാവീ വ്യൂഹം