ಶಾಪಿಂಗ್ - ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆ

• ಆಹಾರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ ಓದಿ ಕ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಿರಿ.
• ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಕೊಬ್ಬನ್ನು ದೂರವಿಡಿ.
• ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಆಹಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕಿ.
• ಚಿಕ್ಕ/ಚೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿಯ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ/ಮೆಗಾ/ಜಂಬೋ/ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬೇಡಿ.
• ಇನ್ನೋರ್ವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಡಬಹುದು.
• ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶದ (ಎಣ್ಣೆ/ಬೆಣ್ಣೆ/ತುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ) ಲೆಕ್ಕ ಇಡಿ.