ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೊರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು

• ನಿಯಮಿತವಾದ ಊಟವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ (ಇದು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬಹುದು).
• ಸಾಯಂಕಾಲ/ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೋಜನ ಬೇಡ.
• ಆಹಾರವನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಜಗಿದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುತ್ತುಗಳಾಗಿ ತಿನ್ನಿ.
• ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇಡ.
• ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೂ ಆರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
• ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಳಸಿ. ಸಲಹೆ: ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬಿದಲ್ಲಿ 25% ಆಹಾರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ.
• ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಬದಲಾಗಿ (ಉದಾ: ಹಪ್ಪಳ) ಬೇಕ್ ಇಲ್ಲವೇ  ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬಹುದು.
• ಡೀಪ್-ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ತಿನಿಸನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಿ.
• ಕಡಿಮೆ-ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ-ಕೊಬ್ಬು ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ (ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ).
• ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ತಡ ಬೇಡ. ಆಯರೋಗ್ಯಕಾರ ಮೆನು ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ!
• ರೆಸ್ಟೊರಾಂಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಉಳಿದು ಕೊಳೆಯುವ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಅದೇ ಗತಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
• ಭೋಜನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ.
• ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
• ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಹರೇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.