ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಪಿರಮಿಡ್

• ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವಿರಲಿ ಆದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೇಡ.
• ಹೆಚ್ಚು ನಾರುಳ್ಳ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ. (ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಭರಿತವಾದ ಆಹಾರದ ಬದಲಾಗಿ - ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ, ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ)
• ಮದ್ಯಪಾನದಲ್ಲಿ ಮಿತವಿರಲಿ.
• ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ.
• ಸಕ್ಕರೆ ಪೇಯಗಳನ್ನು (ಉದಾ: ಮೃದು/ತಂಪು ಪಾನೀಯ "ಕೋಲ್ಡ್" ) ತ್ಯಜಿಸಿ.
• ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಷುಗರ್ ಫ್ರೀ ಬಳಸಿ.