• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಶಾಷ್ವತವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಮಬಾಣದಂತಿದ್ದರೂ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಶಾಷ್ವತವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸದು. ಮಧುಮೇಹವು ಶೀತ ಜ್ವರದಂತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೂ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.