• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಔಷಧಿಗಳೇ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಷ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಇಲ್ಲ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ರೀತಿಯ ಆಧಾರ ರಹಿತವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಡವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ತೊಡಕುಗಳೂ ತಲೆದೋರಬಹುದು.