ಹೈಪರ್‌ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 

• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಮಧುಮೇಹವು ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ

ಸುಳ್ಳು, ಮಧುಮೇಹ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗವಲ್ಲ. ಟೈಪ್ - ೧ ಮಧುಮೇಹ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಮಗರಿವಿರದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಟೈಪ್ - ೧ ಮಧುಮೇಹ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಧ ಶೃಧ್ಧೆ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

 

ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

 
 
 
Sweet Clinic

 

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings:
Sunday Holiday
Consultations with prior Appointments
Appointments: +91-9481353667