• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ (ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ / ಮೋತಿಬಿಂದು) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ರೆಟಿನೋಪತಿ ತೀವ್ರತೆ ಮೊದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್  ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅದು ಇನ್ನೂ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ LASER ನಂಥಹ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.