ಹೈಪರ್‌ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 

• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಿದುಳಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು (3 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ) ಹೈಪರ್ರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮಂದಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರವೂ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ (ಬೆಳವಣಿಗೆ) ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಗು ಕುಬ್ಜವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯ.

ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

 
 
 
Sweet Clinic

 

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings: 8AM - 1PM & 3.30PM - 7.30PM.
2/4th Fridays and Sundays* Holiday
Consultations with prior Appointments
Appointments: +91-9481353667

Next Sunday SPECIAL OPD 8AM-12PM 24-Jun