ಹೈಪರ್‌ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 

• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಔಷಧಿ / ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

 
 
 

Take-pills ಇಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ  ಮಧುಮೇಹ  ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಂಡ  ನಂತರವೂ ,  ನಿಮಗೆ  "ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ"  ಎಂದೆನಿಸಿದರೂ, ಔಷಧಿ / ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು  ನಿಯಮಿತವಾಗಿ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 

ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

 
 
 
Sweet Clinic

 

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings: 8AM - 1PM & 3.30PM - 7.30PM.
2/4th Fridays and Sundays* Holiday
Consultations with prior Appointments
Appointments: +91-9481353667

Next Sunday SPECIAL OPD 8AM-12PM 24-Jun