• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವೇನೋ ನಿಜ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದವೆ! ಆದುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಧಿಕ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಿಧಗಳು, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು / ಆಹಾರ ತಜ್ನರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು.