ಮಧುಮೇಹ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 

ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳು 

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಈ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ನಿದಾನದ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ (0)

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ: ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳು

ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

 
 
 
Sweet Clinic

 

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings:
Sunday Holiday
Consultations with prior Appointments
Appointments: +91-9481353667