ಮಧುಮೇಹ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 

 

 

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಲೇಖಕರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತದ್ರೂಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಯತ್ಖಚಿತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಲೇಖಕರು ಈ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಾಗಲೀ / ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಾಗಲೀ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಓದುಗರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಲೇಖಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ / ಇತರ ರುಜುವಾತುಗಳ ಪರಿಶೀಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಧಾರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬೇರೆದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಶಾರೀರಿಕ, ಭೌತಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೈಜ್ಯ, ಸಂಭಾವ್ಯ, ಭೀತಿಪ್ರಾಯವಾದ ಅಥವಾ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಹಾನಿ, ನೋವು, ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನಗಳಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪೆನಿಯ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯ ಹೆಸರು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು, ಆ ಕಂಪೆನಿಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ತಜ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.

 

ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

 
 
 
Sweet Clinic

 

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings: 8AM - 1PM & 3.30PM - 7.30PM.
2/4th Fridays and Sundays* Holiday
Consultations with prior Appointments
Appointments: +91-9481353667

Next Sunday SPECIAL OPD 8AM-12PM 23-Sep